dijous, 27 d’octubre de 2016

JORNADA DE L'ÚS DELS DISPOSITITUS MÒBILS A L'EDUCACIÓ

Ahir a la tarda vam assistir a la conferència sobre com aplicar la tecnologia a l'educació a través dels dispositius mòbils al Campus Catalunya, realitzada per MobileCOM. La jornada va començar amb la presentació dels resultats del projecte amb els coordinadors; Jose Díaz i Enric Roman; professors de l'escola Camp Clar i amb la doctora Mar Camacho, docent en la Universitat Rovira i Virgili. D'aquesta presentació vam extreure que es pot educar a través de la tecnologia i que s'aconsegueixen resultats realment exitosos. Tot seguit, el ponent Oriol Ripoll de la Universitat de Barcelona ens va explicar ''La gamificació i l'ús dels dispositius mòbils''. Va ser molt interessant, ja que ens va ensenyar moltes aplicacions i jocs de doble sentit (com per exemple, un joc d'un noi perseguit i intimidat per animals que representa l'assetjament escolar) per poder utilitzar en l'àmbit educatiu.


Per acabar la jornada, vam fer tres tallers. El primer va ser de realitat augmentada, a càrrec del senyor Bernat Llopis on vam crear un ninot a través d'una plantilla. Aquest ninot al enfocar-lo amb l'app a través del mòbil agafava moviment i feia diferents accions. El segon va ser de com fer ràdio en directe a l'aula, a càrrec del Senyor Ferran Mas i del Senyor Lluís Fernández. I en el tercer i últim, vam aprendre a realitzar el nostre vídeo-marató a càrrec dels dos coordinadors del projecte. Aquesta jornada ens ha sigut de gran ajuda per poder avançar en l'educació i poder aplicar les diferents tècniques apreses en un futur laboral. A més, ens ha fet reflexionar sobre com l'educació evoluciona i tots els beneficis que s'obtenen a través de la tecnologia a l'aula, ja que està comprovat a través d'una sèrie d'estudis.
Ninot realitzat amb Realitat Augmentada
dissabte, 22 d’octubre de 2016

LA IDENTITAT DIGITAL, PER A QUÈ SERVEIX?

A la sessió d'avui hem treballat la identitat digital. Tracta sobre la importància de saber en tot moment el que pengem a les diferents xarxes socials i ser conscients de tota la informació personal que es pot trobar, ja que tota la informació no es pot controlar perquè en moltes ocasions amics, familiars o coneguts deixen contingut nostre a les xarxes. Aquesta identitat digital no només afecta la vida personal, sinó que també a la vida professional. Per això, les dades personals que hi ha a internet són molt importants perquè ens poden influir en el present i en el futur laboral. També és molt important tenir una identitat digital professional, on consti tota la informació que ens enriqueix en l'àmbit laboral. També és convenient que la informació estigui ben ordenada, sigui concisa i entenedora. Per exemple; a nosaltres com a futures educadores ens interessa tenir una bona identitat digital per poder comunicar-nos amb altres professionals d'interès, exposar els estudis que hem cursat i els diferents projectes que hem fet per tal de poder ajudar a altres companys. Tot això es podria dur a terme a través de les webs 2.0, que són molt importants per la nostra identitat digital professional.

És a dir, podem crear un perfil professional en les xarxes perquè ens enriqueixi tant personalment com professionalment. Un ítem molt important que hem de tenir en compte quan fem ús de les xarxes, és que té avantatges però també desavantatges. Els avantatges que té és que és una gran biblioteca on podem trobar de tot, podem contactar amb persones d'altres cultures, conèixer notícies recents... Però també trobem desavantatges com que la informació que hi trobem no tota és certa, que hi ha gent que pot aconseguir informació sobre tu molt ràpidament, et poden suplantar la identitat... Per tant, hem de ser conscients de quina manera l'utilitzem perquè no ens perjudiqui ni en l'àmbit personal ni en l'àmbit professional. Per acabar aquesta entrada us deixem aquest vídeo sobre la identitat digital, fet per nosaltres on volem aconseguir una conscienciació sobre les dades que deixem a les xarxes!!


dimarts, 18 d’octubre de 2016

LA REALITAT AUGMENTADA APLICADA A L'EDUCACIÓ

Avui hem treballat la Realitat Augmentada (RA) aplicada a l'educació. És una de les eines que avui dia podem fer servir a l'educació per tal d'avançar utilitzant la tecnologia. Amb aquesta eina es poden treballar diversos camps gràcies al fet que permet la creativitat per fer-ho més dinàmic, divertit, fluid...
A continuació posem un parell d'activitats que exemplifiquen a la perfecció de què tracta la Realitat Augmentada i quines repercussions té en l'educació. En aquesta activitat a través de la realitat augmentada es treballen El Sistema Solar i els planetes. Per a què els nens prestin més atenció al temari del Sistema Solar es projectarà a través de la pantalla digital una sèrie de codis què donaran lloc als diferents planetes en realitat augmentada. D'aquesta manera es podran treballar com si estiguessin al costat d'un d'ells, ja que els tindran a la mateixa aula on es troben ells. La segona activitat tracta sobre els dinousaris, per poder treballar aquest tema la realitat augmentada es troba a un llibre. A través del llibre convencional on trobaríem les explicacions, també hi hauria codis que farien referència a la realitat augmentada. A través dels codis es podrien veure dinosauris, ja que avui en dia és impossible observar-los. Per tant, podrien treballar el seu cos, els seus hàbits... d'una forma molt més propera.
Exemple de codi d'un dels planetes

En aquesta sessió hem après a treballar mitjançant diferents eines que es poden aplicar a l'educació, i poden ser molt atractives per l'alumnat. En definitiva, amb això aconseguiríem una classe molt més dinàmica, creativa, divertida... és a dir, molt diferent de la típica classe convencional. D'aquesta manera els resultats que s'aconseguirien serien molt més elevats i exitosos que no pas amb la metodologia tradicional. La realitat augmentada no només s'està utilitzant en l'educació, sinó en molts més àmbits més com per exemple en botigues com Ikea. Ikea, una gran empresa utilitza la realitat augmentada en els seus catàlegs per mostrar als seus clients els diferents productes que ofereixen, en una mida real. Per tant, les diferents formes de tecnologia estan cada dia més presents en els diferents àmbits de les nostres vides.

dimarts, 11 d’octubre de 2016

APRENEM A UTILITZAR LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA

Sabeu que hem après? A utilitzar una pissarra digital interactiva! Hem comprovat que la pissarra digital interactiva té molts avantatges, com per exemple poder crear classes molt més dinàmiques en les quals els alumnes interactuen a través de jocs, activitats... Que a través d'una pissarra convencional no ho podrien realitzar. Es poden treballar àmbits molt diferents, a més utilitzar aquest tipus d'aparells electrònics provoca un gran increment de la participació de l'alumnat. S'ha de tenir clar que aquesta metodologia pot comportar inconvenients, ja que depèn de factors no controlables com per exemple; l'electricitat. Per tant, com a docent sempre s'ha de tenir preparada una segona opció que substituís a la pissarra digital interactiva, ja que en cas que falli s'hauria de poder realitzar qualsevol altra activitat sense necessitat de no fer la classe ordinària. Per poder fer servir aquesta metodologia s'ha de tenir present que és necessària una formació prèvia per poder explotar aquest recurs. Per això, els docents han d'estar informats en tot moment i actualitzats en el món de la tecnologia. 

En la nostra sessió hem creat dues activitats, una sobre el ratpenat i l'altre sobre el reciclatge, dirigida a nens de primària on hem tractat més d'una assignatura, és a dir una mena de projecte que a través d'un tema es tracten molts de diferents. A continuació us adjuntem les dues activitats que vam realitzar, Aquestes activitats en la pissarra, es podrien veure en acció i fent les funcions que li pertanyen per poder aconseguir la participació i la motivació de l'alumnat. Per tant, creiem que les PDI en les aules són una gran ajuda d'ensenyament, ja que fa que l'alumnat estigui molt més interessat. Podríem implementar -ho en diferents àrees perquè els continguts més complexos es fessin més entenedors.                                                                  ACTIVITAT A:ACTIVITAT B:
dijous, 6 d’octubre de 2016

EL PROFESSOR DEL SEGLE XXI

En aquesta entrada parlarem sobre la figura del “mestre”. Aquesta figura ha de tenir certes competències, com les matemàtiques, les diferents llengües, les qualitats artístiques... Que són competències  del currículum, imposades per part del govern central. Més tard, cada comunitat autònoma les adapta al seu territori. A més a més, també hi ha competències transversals, aquestes són les que s'han de practicar i no és qüestió de memoritzar. Per exemple; saber expressar-se davant del públic, treballar en grup, tindre iniciativa i crear una sessió didàctica, saber-se adaptar a qualsevol canvi, tindre una bona competència digital docent (Saber utilitzar la tecnologia més enllà del nivell usuari, com per exemple saber crear contingut digital que faciliti una classe didàctica...), tenir empatia, responsabilitat...


Per tant, creiem que un bon mestre ha d'estar sempre renovant-se i aportant el màxim als seus alumnes. A més d'adaptar-se a qualsevol situació, ja que el temps passa i els docents són un dels perfils professionals que han d'estar constantment renovant-se. En definitiva, els docents són els referents dels seus alumnes i com tal, han de fer la seva feina el millor que saben. Per això han d'aprofitar el mínim detall per poder extreure grans conclusions i poder millorar l'educació. Aprofitem, per celebrar que ahir va ser el dia del docent. Moltes felicitats a tots aquells docents que gaudeixen amb la seva feina i col·laboren perquè les futures generacions estiguin ben preparades i puguin tenir un bon futur.

dimarts, 4 d’octubre de 2016

LA NOSTRA INFOGRAFIA

Avui a classe hem après el que és una infografia, sabeu el que és?
És la combinació d'imatges explicatives amb textos breus amb l'objectiu de comunicar informació de manera visual per facilitar la transmissió de la informació de diversos temes. Nosaltres cinc hem creat la nostra pròpia que tracta sobre el professor del segle XXI. Creiem que aquest tema és molt interessant perquè al llarg de la història de l'educació hi ha hagut molts canvis i avenços. Actualment, els docents han de complir una sèrie de competències com per exemple, ser empàtic, ser bon comunicador, ser creatiu, ser assertiu, ser model de col·laboració... A més a més, hi ha un apartat amb diferents tècniques per progressar en l'ensenyament i també una comparativa d'alguns canvis que hi ha hagut amb el pas del temps. Per tant, el mestre del segle XXI ha de ser capaç d'adaptar-se a qualsevol situació. I han d'estar en tot moment renovant-se per no quedar-se mai enrere. En definitiva, un bon docent ha de ser capaç de modelar la seva manera d'ensenyar per aconseguir un gran benefici pels seus alumnes.


Concretament, les característiques que hem volgut destacar són:
  • La creativitat: Hem de sortir de la tradició on només tenia importància l'alfabetització o les matemàtiques i també ens ha d'importar la creativitat, l'art... 
  • Innovació: No caure en la monotonia. Per aconseguir-ho es pot fer ús de les tecnologies, ja que creen sessions molt més dinàmiques que atrauen l'alumnat. 
  • Guia dels alumnes: El mestre ha de ser el punt de referència per l'alumnat en tot moment.
Nosaltres, com a futures educadores en diferent hàmbits creiem que el que te de predominar en tot moment és la motivació, la creativitat i les ganes d'aprendre dia rere dia. 
La nostra infografia acaba amb una frase reflexiva de Jean Piaget, que diu:
"L’objectiu principal de l’educació és el de crear persones que siguin capaces de fer coses noves i no simplement de repetir el que altres generacions han fet."