dimarts, 18 d’octubre de 2016

LA REALITAT AUGMENTADA APLICADA A L'EDUCACIÓ

Avui hem treballat la Realitat Augmentada (RA) aplicada a l'educació. És una de les eines que avui dia podem fer servir a l'educació per tal d'avançar utilitzant la tecnologia. Amb aquesta eina es poden treballar diversos camps gràcies al fet que permet la creativitat per fer-ho més dinàmic, divertit, fluid...
A continuació posem un parell d'activitats que exemplifiquen a la perfecció de què tracta la Realitat Augmentada i quines repercussions té en l'educació. En aquesta activitat a través de la realitat augmentada es treballen El Sistema Solar i els planetes. Per a què els nens prestin més atenció al temari del Sistema Solar es projectarà a través de la pantalla digital una sèrie de codis què donaran lloc als diferents planetes en realitat augmentada. D'aquesta manera es podran treballar com si estiguessin al costat d'un d'ells, ja que els tindran a la mateixa aula on es troben ells. La segona activitat tracta sobre els dinousaris, per poder treballar aquest tema la realitat augmentada es troba a un llibre. A través del llibre convencional on trobaríem les explicacions, també hi hauria codis que farien referència a la realitat augmentada. A través dels codis es podrien veure dinosauris, ja que avui en dia és impossible observar-los. Per tant, podrien treballar el seu cos, els seus hàbits... d'una forma molt més propera.
Exemple de codi d'un dels planetes

En aquesta sessió hem après a treballar mitjançant diferents eines que es poden aplicar a l'educació, i poden ser molt atractives per l'alumnat. En definitiva, amb això aconseguiríem una classe molt més dinàmica, creativa, divertida... és a dir, molt diferent de la típica classe convencional. D'aquesta manera els resultats que s'aconseguirien serien molt més elevats i exitosos que no pas amb la metodologia tradicional. La realitat augmentada no només s'està utilitzant en l'educació, sinó en molts més àmbits més com per exemple en botigues com Ikea. Ikea, una gran empresa utilitza la realitat augmentada en els seus catàlegs per mostrar als seus clients els diferents productes que ofereixen, en una mida real. Per tant, les diferents formes de tecnologia estan cada dia més presents en els diferents àmbits de les nostres vides.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada